Toimistomme ovat suljettuina 24.12.2018-1.1.2019. Toivotamme Teille rauhallista Joulua ja menestystä vuodelle 2019!

Yrittäjä, oletko valmistautunut uuteen Eu:n tietosuoja-asetukseen?

Eu:n tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.05.2018. Asetus velvoittaa myös pieniä yrityksiä henkilötietojen parempaan suojaamiseen ja sekä asettaa sääntöjä sellaiselle liiketoiminnalle, joka perustuu henkilötietojen hyödyntämiseen ja käsittelyyn. Nykyiseen henkilötietolakiin verrattuna tietosuoja-asetus sisältää yrityksille uusia velvoitteita.

Käsittely on jatkossa dokumentoitava entistä tarkemmin. Henkilötietoja ovat suoraan tai epäsuorasti luonnolliseen henkilöön yhdistettävissä olevat tiedot. Asetuksessa arkaluontoisiksi on määritelty esimerkiksi sairauspoissaoloihin ja ay-jäsenyyksiin liittyvät tiedot. Myös palkanlaskennassa käytettävä henkilötunnus on arkaluontoista tietoa.

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuoja-asetuksesta ja mitä tämä kaikki käytännössä tarkoittaa, otathan yhteyttä. Meiltä saat apua mm. tietosuojaselosteen laatimiseen.

________________________

Toimipisteidemme osoitteet löydätte "Yhteystiedot"-kohdasta.

Alla olevassa linkissä tärkeitä lukuja työnantajille:

Tärkeitä lukuja 2018

Huom! Verotukseen on tullut merkittäviä muutoksia vuonna 2017. Alla linkki, josta pääset tutustumaan muutoksiin.

Keskeiset verotukseen liittyvät muutokset v. 2017

Eläkeuudistus on tullut voimaan 1.1.2017. Alla linkki, josta pääset tutustumaan muutoksiin.

Eläkeuudistus 2017

Keskeiset verotukseen liittyvät muutokset v. 2017

Huom! Verotukseen tulee merkittäviä muutoksia vuonna 2017. Uudistukset koskevat erityisesti asiakkaita, jotka ilmoittavat ja maksavat oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia.

OmaVero korvaa Verotili-palvelun

Uudessa OmaVerossa on samat toiminnallisuudet kuin Verotili-palvelussa, mutta uudistuneessa muodossa. Muutos ei aiheuta asiakkaalle muutoksia, kirjautuminen tapahtuu samalla tavalla, kuin Verotili-palveluun.

Sähköinen ilmoitusvelvollisuus laajenee

Ilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista tulee jatkossa antaa sähköisesti.

Verokausien valintaan muutoksia

Uuden lain myötä termi verokausi korvaa nykyiset käsitteet ilmoitusjakso ja kohdekausi.

Valinnaisten verokausien rajat muuttuvat, joka mahdollistaa yhä useamman pienyrityksen valita verokaudekseen neljänneskalenterivuoden tai kalenterivuoden. Raja määritellään, kuten nykyisinkin, kirjanpitolaissa tarkoitetun kalenterivuoden liikevaihdon tai sitä vastaavan tuoton mukaan. Neljänneskalenterivuosimenettelyn soveltamisalaa laajennetaan nostamalla ylärajaa nykyisestä 50 000 eurosta 100 000 euroon. Vastaavasti, arvonlisäverotuksessa sovellettavaan kalenterivuosimenettelyyn oikeuttavaa ylärajaa korotetaan nykyisestä 25 000 eurosta 30 000 euroon.

 

 

Tilitoimistopalvelua jo vuodesta 1986